จุดกำเนิด Agel ประเทศไทย

5sensation Agel

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
โดยมีสำนักงานเป็นแห่งแรกที่อาคาร ดิออฟฟิศ เคส แอส เซ็นทรัลเวิลด์

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเวลาเพียงแค่ปีเศษ
ทำให้ยอดธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงย้ายทีทำการมายัง
อาคาร ยูเนียนมอลล์ ชั้น 5 ลาดพร้าว เพื่อรับการขยายตัวของธุรกิจและการให้บริการ

อาเจลประเทศไทยยังได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสำนักงาน และโครงการอาเจลแคร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552

ปัจจุบัน อาเจล ประเทศไทย ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ย้ายสำนักงานมากลางใจเมือง ณ ตึกมนียา ชิดลม
และประกาศนโยบายศูนย์สมาชิก Agel Cafe ที่สามารถเปิดศูนย์ได้ทุกจังหวัด
พร้อมทั้งร่วมกับ 7-11 เพื่อให้สมาชิกสามารถสั่งและรับสินค้า
ได้จากศูนย์สมาชิกและ 7-11 ที่กระจายไปทั่วประเทศไทยทั้ง 9000 สาขา

 

Comments are closed.

No row(s)!