วิสัยทัศน์ และคณะผู้บริหาร

ด้วยประสบการณ์ในการตลาดแบบเครือข่ายมายาวนานกว่า 20 ปี
ของประธานผู้ก่อตั้ง มร.เครก แบรดบี่ย์ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและชัดเจน

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลใหม่ ๆ คุณภาพสูงออกมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อต้องการยกระดับอาหารเสริมแบบเจลไปสู่ระดับโลก
และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมเสริมอาหาร
ปัจจุบัน อาเจลได้ขยายไปถึง 60 ประเทศทั่วโลก

โลกของธุรกิจนั้น การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ยาก

โดยปกติทุก ๆ 1-2 ทศวรรษ มักจะมีบริษัทผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือวิธีการเปิดธุรกิจใหม่ ๆ ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ออกสู่ตลาดนั้น
ก็จะกลายเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา

แม้ว่าจะมีผู้ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ตาม
แต่ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเหล่านั้น มักจะมีสถานะคุณภาพที่ด้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีอยู่ในตลาดนั่นเอง

                     

*Craig Bradley-Founder *Jeff Higginson Co-CEO*Jeremiah Bradley-Co-CEO*

 

                      

(Sam HigginsonVP         *Zach Bradley VP Latin    [Joel Rockwood VP of Research

North America/ Europe)    America/SEA*                          & Development]

 

Comments are closed.

No row(s)!